תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DGS-1100-05/B
מראה מקדימה
מראה מימין
מראה מאחורה

דף מידע

ראה גם