תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DMC-805G
מראה מקדימה
מראה מימין
מראה מאחורה

דף מידע

ראה גם