תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DMC-920T
מראה מקדימה
מראה מאחורה
מראה מימין

דף מידע

ראה גם