תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DSR-150N
מראה מקדימה
מראה משמאל
מראה מאחורה

דף מידע

ראה גם