מתגים מולטי גיגה-בייט

DMS-1100-10TP

Switch with 8 2.5GBASE-T PoE ports and 2 10G SFP+ ports

DMS-1100-10TS

Switch with 8 2.5GBASE-T ports and 2 10G SFP+ ports

מתגים תעשייתיים

DIS-100E-5W

Industrial Unmanaged Switch with 5 10/100Base-TX Ports

DIS-100E-8W

Industrial Unmanaged Switch with 8 10/100Base-TX Ports

DIS-100G-5PSW

Industrial Unmanaged Switch with 4 10/100/1000Base-T PoE Ports and 1 1000Base-X SFP Port

DIS-100G-5SW

Industrial Unmanaged Switch with 4 10/100/1000Base-T Ports and 1 1000Base-X SFP Port

DIS-100G-5W

Industrial Unmanaged Switch with 5 10/100/1000Base-T Ports

מיועד לפרויקטים

DIS-200G-12PS

מתג תעשייתי מנוהל Layer 2 עם 10 פורטים 10/100/1000Base-T (מתוכם 8 פורטים POE) ו2 פורטים 1000Base-X SFP

מיועד לפרויקטים

DIS-200G-12S

מתג תעשייתי מנוהל Layer 2 עם 10 פורטים 10/100/1000Base-T ו2 פורטים 1000Base-X SFP

DIS-PWR180AC

External AC Power Adapter (180 W) for the DIS-200G-12PS switch

DIS-PWR40AC

External AC Power Adapter (40 W) for the DIS-200G-12S switch

מתגים לא מנוהלים שולחניים במהירות 10/100Mbps ו Gigabit

DSS-100E-9P

9-Port 10/100 PoE Unmanaged Surveillance Switch

DES-1005C

מתג שולחני עם 5 פורטים במהירות 10/100Mbps (מארז פלסטיק)

DES-1005D/O2

מתג שולחני עם 5 פורטים במהירות 10/100Mbps (מארז מתכת)

DES-1005P

5-Port 10/100 Switch with 4 PoE Ports

DES-1008C

מתג שולחני עם 8 פורטים במהירות 10/100Mbps (מארז פלסטיק)

DES-1008D/L2

מתג שולחני עם 8 פורטים במהירות 10/100Mbps (מארז מתכת)

DES-1008P

מתג שולחני 8 פורטים (4 פורטים עם תמיכה ב - PoE) במהירות 10/100Mbps (מארז מתכת)

DES-1016A/E1

מתג שולחני עם 16 פורטים במהירות 10/100Mbps ועם תכונת חיסכון בחשמל (מארז פלסטיק)

DGS-1005A

5-Port Gigabit Easy Desktop Switch

DGS-1005D

מתג לא מנוהל עם 5 פורטים 10/100/1000M

DGS-1005P

5-Port Gigabit Switch with 4 PoE Ports

DGS-1008A

8-Port Gigabit Easy Desktop Switch

DGS-1008D

8 Port 10/100/1000Base-T Unmanaged Switch

DGS-1008P

8-Port Gigabit Unmanaged Desktop PoE Switch

מתגים לא מנוהלים שולחניים/ארון 19 במהירות 10/100Mbps

DSS-100E-18P

18-Port PoE Unmanaged Surveillance Switch

DES-1008P+

מתג שולחני עם 8 פורטים PoE במהירות 10/100Mbps (מארז מתכת)

DES-1016D

מתג לא מנוהל עם 8 פורטים 10/100/1000Base-T

מיועד לפרויקטים

DES-1018MP

מתג שולחני עם 16 פורטים במהירות 10/100Mbps עם שתי יציאות משולבות ג'יגהביט/אוטפי (SFP) עם תמיכה ב PoE ותכונת חיסכון בחשמל (מארז מתכת)

DES-1024D

Unmanaged Switch with 24 10/100Base-TX ports

DES-1026G/E1

מתג לארון עם 24 פורטים במהירות 10/100Mbps ושתי יציאות משולבות ג'יגהביט/אופטי (SFP)

DES-1050G/C1

מתג לארון עם 48 פורטים במהירות 10/100Mbps ושתי יציאות משולבות ג'יגהביט/אופטי (SFP)

מתגים לא מנוהלים שולחניים/ארון 19 במהירות Gigabit

DGS-1008MP

8-Port PoE Desktop Switch

DGS-1010MP

10-Port Gigabit PoE Switch

DGS-1016C

מתג שולחני לא מנוהל עם 16 פורטים במהירות ג׳יגהביט

DGS-1024C

מתג שולחני לא מנוהל עם 24 פורטים במהירות ג׳יגהביט

DGS-1026X

מתג לא מנוהל עם 24 פורטים 10/100/1000 ו2 פורטים +10G SFP

DGS-1052

48 Ports 10/100/1000Mbps + 4 Ports Combo 1000Base-T/SFP Unmanaged Switch

מתגים מנוהלים מסדרת EasySmart במהירות 10/100Mbps ו Gigabit

DES-1100-16

מתג מנוהל WEB עם 16 פורטים במהירות 10/100Mbps

DES-1100-24

מתג מנוהל WEB עם 24 פורטים במהירות 10/100Mbps

DGS-1100-05PD

EasySmart managed switch with 5 10/100/1000Base-T ports (1 PD port and 2 PSE ports)

DGS-1100-08

מתג מנוהל WEB עם 8 פורטים במהירות ג'יגהביט

DGS-1100-08P

מתג מנוהל WEB עם 8 פורטים במהירות ג'יגהביט ותמיכה ב PoE

DGS-1100-08PD

8-Port 10/100/1000Base-T + 1 PD port switch

DGS-1100-10MP

8-Port 10/100/1000 Mbps + 2-Port SFP 1000 Mbps PoE switch

DGS-1100-10MPP

8-Port 10/100/1000 Mbps + 2-Port SFP 1000 Mbps PoE switch

DGS-1100-16V2

16 x 10/100/1000Base-T ports EasySmart switch

DGS-1100-24V2

24 x 10/100/1000Base-T ports EasySmart switch

DGS-1100-26MP

24 x 10/100/1000Base-T PoE ports + 2 x 100/1000Base-T/SFP combo ports EasySmart switch

DGS-1100-26MPP

24-Port 10/100/1000 Mbps + 2-Port Combo 1000BASE-T/SFP PoE switch

Gigabit Ethernet Smart Switches with CLI support

DGS-1100-06/ME

מתג Metro מנוהל עם 5 פורטים במהירות ג'יגהביט ויציאה אחת ג'יגהביט/אופטי (SFP)

DGS-1100-10/ME

מתג Metro מנוהל עם 8 פורטים במהירות ג'יגהביט ושתי יציאות משולבות ג'יגהביט/אופטי (SFP)

DGS-1250-28X

24 Ports 10/100/1000 Mbps + 4 Ports 10G SFP+ Smart Managed Switch

DGS-1250-28XMP

24 Ports 10/100/1000 Mbps PoE + 4 Ports 10G SFP+ Smart Managed Switch

DGS-1250-52X

48 Ports 10/100/1000 Mbps + 4 Ports 10G SFP+ Smart Managed Switch

DGS-1250-52XMP

48 Ports 10/100/1000 Mbps PoE + 4 Ports 10G SFP+ Smart Managed Switch

מתגים מנוהלים מסדרת WebSmart במהירות 10/100Mbps

DES-1210-08P

מתג מנוהל WEB עם 24 פורטים במהירות 10/100Mbps ותמיכה ב - PoE

DES-1210-28

מתג מנוהל WEB עם 24 פורטים במהירות 10/100Mbps, שני פורטים ג'יגהביט ושתי יציאות משולבות ג'יגהביט/אופטי (SFP)

DES-1210-28P

מתג מנוהל WEB עם 24 פורטים PoE במהירות 10/100Mbps, שני פורטים ג'יגהביט ושתי יציאות משולבות ג'יגהביט/אופטי (SFP)

DES-1210-52/C1

מתג מנוהל WEB עם 48 פורטים במהירות 10/100Mbps, שני פורטים ג'יגהביט ושתי יציאות משולבות ג'יגהביט/אופטי (SFP)

מתגים מנוהלים מסדרת WebSmart במהירות Gigabit

DGS-1210-10/C1A

מתג מנוהל WEB עם 8 פורטים במהירות ג'יגהביט, שתי יציאות ג'יגהביט/אופטי (SFP)

מיועד לפרויקטים

DGS-1210-10MP

Web Smart Switch with 8 10/100/1000Base-T PoE ports and 2 1000Base-X SFP ports

DGS-1210-10P

Web Smart Switch with 8 10/100/1000Base-T PoE ports and 2 1000Base-X SFP ports

DGS-1210-20

Web Smart Switch with 16 10/100/1000Base-T and 4 100/1000Base-T/SFP combo ports

DGS-1210-26

Web Smart Switch with 24 10/100/1000Base-T ports and 2 1000Base-X SFP ports

DGS-1210-28

Web Smart Switch with 24 10/100/1000Base-T ports and 4 100/1000Base-T/SFP combo ports

מיועד לפרויקטים

DGS-1210-28MP

Web Smart Switch with 24 10/100/1000 Mbps PoE ports and 4 SFP ports

מיועד לפרויקטים

DGS-1210-28P

Web Smart Switch with 24 10/100/1000Base-T PoE ports and 4 100/1000Base-T/SFP combo ports

DGS-1210-52

Web Smart Switch with 48 10/100/1000Base-T and 4 100/1000Base-T/SFP combo ports

מיועד לפרויקטים

DGS-1210-52MP/C

מתג מנוהל WEB עם 48 פורטים PoE במהירות ג'יגהביט, ארבע יציאות ג'יגהביט/אופטי (SFP)

מיועד לפרויקטים

DGS-1210-52MPP

Web Smart Switch with 48 10/100/1000 Mbps PoE ports and 4 SFP ports

מיועד לפרויקטים

DGS-1510-20

מתג מנוהל WEB עם 16 פורטים ג'יגהביט, שתי יציאות ג'יגהביט/אופטי (SFP) ושתי יציאות 10G SFP

מיועד לפרויקטים

DGS-1510-28P

מתג מנוהל WEB עם 24 פורטים ג'יגהביט PoE, שתי יציאות ג'יגהביט/אופטי (SFP) ושתי יציאות 10G SFP

מיועד לפרויקטים

DGS-1510-28X

מתג מנוהל WEB עם 24 פורטים ג'יגהביט וארבע יציאות 10G SFP

מיועד לפרויקטים

DGS-1510-28XMP

מתג מנוהל WEB עם 24 פורטים ג'יגהביט וארבע יציאות 10G SFP

מיועד לפרויקטים

DGS-1510-52X

מתג מנוהל WEB עם 48 פורטים ג'יגהביט וארבע יציאות 10G SFP

DGS-1510-52XMP

Gigabit Stackable SmartPro Switch with 48 10/100/1000 Mbps PoE-capable and 4 10G SFP+ ports

מתגים מנוהלים במהירות 10G מסדרת Smart

מיועד לפרויקטים

DXS-1100-10TS

מתג מנוהל עם 8 פורטים במהירות 10G, שתי יציאות SFP+

מיועד לפרויקטים

DXS-1100-16SC

EasySmart Switch with 14-port SFP+ and 2-port 10GBASE-T/SFP+ combo design

מיועד לפרויקטים

DXS-1100-16TC

EasySmart Switch with 12 10GBase-T ports, 2 10GBase-X SFP+ ports and 2 combo 10G/Base-T/SFP+ ports

מיועד לפרויקטים

DXS-1210-10TS

Layer 2+ SmartPro Switch with 8 10GBase-T Ports and 2 10GBaseX SFP+ Ports

מיועד לפרויקטים

DXS-1210-12SC

Layer2+ SmartPro Switch with 10 10GBaseX SFP+ Ports and 2 10GBase-T/SFP+ Combo Ports

DXS-1210-12TC

Layer 2+ SmartPro Switch with 8 10GBase-T, 2 10GBaseX SFP+ Ports and 2 10GBase-T/SFP+ Combo Ports

מיועד לפרויקטים

DXS-1210-16TC

Layer 2+ SmartPro Switch with 12 10GBase-T, 2 10GBaseX SFP+ Ports and 2 10GBase-T/SFP+ Combo Ports

חדש

DXS-1210-28S

24-port 10GBase-X SFP+ + 4-port 10GBase-T Smart Managed Switch

חדש

DXS-1210-28T

24-port 10GBase-T + 4-port 10/25G SFP28 Smart Managed Switch

מתגים מנוהלים במהירות 10/100Mbps ו Gigabit עם פונקציונליות Layer 2/3

DES-1210-28/ME/B2

מתג מנוהל WebSmart עם 24 פורטים 10/100Mbps ו 2 יציאות ג'יגהביט/אופטי (SFP) ו 2 יציאות יציאות משולבות 10/100/1000/SFP

DES-1228/ME

24 10/100Mbps + 2 100/1000 SFP + 2 Combo 100/1000Base-T/SFP Ports L2 MetroEthernet Switch

מיועד לפרויקטים

DES-3200-10/C1

מתג Metro מנוהל מתקדם עם 8 פורטים במהירות 10/100Mbps, יציאת גיגהביט/אופטי (SFP) ויציאה משולבת ג'יגהביט/אופטי (SFP)

DES-3200-28/C1

מתג Metro מנוהל מתקדם עם 24 פורטים במהירות 10/100Mbps, שתי יציאות ג'יגהביט/אופטי (SFP) ושתי יציאות משולבות ג'יגהביט/אופטי (SFP)

DGS-1210-10/FL

8 10/100/1000Base-T + 2 1000Base-X SFP Ports L2 Management Switch

DGS-1210-10/ME

מתג מנוהל עם 8 פורטים במהירות ג'יגהביט ושתי יציאות ג'יגהביט/אופטי (SFP)

DGS-1210-10MP/FL

8 10/100/1000Base-T PoE + 2 1000Base-X SFP Ports L2 Management Switch

DGS-1210-10P/FL

8 10/100/1000Base-T PoE + 2 1000Base-X SFP Ports L2 Management Switch

DGS-1210-20/FL

16 10/100/1000Base-T + 4 100/1000Base-T/SFP Ports L2 Management Switch

DGS-1210-26/FL

24 10/100/1000Base-T + 2 1000Base-X SFP Ports L2 Management Switch

DGS-1210-28/FL

24 10/100/1000Base-T + 4 100/1000Base-T/SFP Combo Ports L2 Management Switch

DGS-1210-28MP/FL

24 10/100/1000Base-T PoE + 4 100/1000Base-T/SFP Combo Ports L2 Management Switch

מיועד לפרויקטים

DGS-1210-28MP/ME

Metro Ethernet Managed Switch with 24 10/100/1000Base-T PoE ports and 4 1000Base-X SFP ports

DGS-1210-28P/FL

24 10/100/1000Base-T PoE + 4 100/1000Base-T/SFP Combo Ports L2 Management Switch

DGS-1210-28P/ME

מתג Metro עם 24 פורטים במהירות ג'יגהביט, ארבע יציאות ג'יגהביט/אופטי (SFP) ותמיכה ב PoE

DGS-1210-52/FL

48 10/100/1000Base-T + 4 100/1000Base-T/SFP Combo Ports L2 Management Switch

DGS-1210-52/ME

מתג Metro עם 48 פורטים במהירות ג'יגהביט וארבע יציאות ג'יגהביט/אופטי (SFP)

DGS-1210-52MP/FL

48 10/100/1000Base-T PoE + 4 100/1000Base-T/SFP Combo Ports L2 Management Switch

מיועד לפרויקטים

DGS-1210-52MP/ME

מתג Metro עם 48 פורטים PoE במהירות ג'יגהביט, ארבע יציאות ג'יגהביט/אופטי (SFP)

מיועד לפרויקטים

DGS-1210-52MPP/ME

Metro Ethernet Managed Switch with 48 10/100/1000Base-T PoE ports and 4 1000Base-X SFP ports

מיועד לפרויקטים

DGS-1210-52P/ME

Metro Ethernet Managed Switch with 24 10/100/1000Base-T PoE ports, 24 10/100/1000Base-T ports and 4 1000Base-X SFP ports

DGS-3000-10L

8 10/100/1000Base-T ports + 2 1000Base-X SFP ports L2 Managed Switch

DGS-3000-10TC

מתג מנוהל עם 8 פורטים במהירות ג'יגהביט, שתי יציאות משולבות ג'יגהביט/אופטי (SFP)

DGS-3000-20L

16 10/100/1000Base-T ports + 4 1000Base-X SFP ports L2 Managed Switch

DGS-3000-28L

24 10/100/1000Base-T ports + 4 1000Base-X SFP ports L2 Managed Switch

DGS-3000-28LP

24 10/100/1000Base-T PoE ports + 4 1000Base-X SFP ports L2 Managed Switch

DGS-3000-28X

24 10/100/1000Base-T ports + 4 10GBase-X SFP+ ports L2 Managed Switch

DGS-3000-28XMP

24 10/100/1000Base-T PoE ports + 4 10GBase-X SFP+ ports L2 Managed Switch

DGS-3000-28XS

24 1000Base-X SFP ports + 4 10GBase-X SFP+ ports L2 Managed Switch

DGS-3000-52L

48 10/100/1000Base-T ports + 4 1000Base-X SFP ports L2 Managed Switch

DGS-3000-52X

48 10/100/1000Base-T ports + 4 10GBase-X SFP+ ports L2 Managed Switch

DGS-3200-10

מתג מנוהל 8 פורטים ג'יגהביט Layer2, כ-2 פורטים 1000BASE-T/SFP Combo, תמיכה ב IPv6.

מתגים מנוהלים במהירות Gigabit ניתנים לשירשור עם פונקציונליות Layer2/3

DGS-3000-28SC

מתג מנוהל עם 20 יציאות ג'יגהביט/אופטי (SFP), ארבע יציאות משולבות ג'יבהביט/אופטי (SFP) וארבע יציאות 10SFP+

מיועד לפרויקטים

DGS-3120-24SC/B1AEI

מיועד לפרויקטים

DGS-3427

מתג מנוהל 24 פורטים +Layer2 במהירות 10/100/1000 + בנוסף 4 פורטים Combo 1000Base-T/Mini GBIC SFP ו-3 סלוטים להרחבות

מיועד לפרויקטים

DEM-410CX

מיועד לפרויקטים

DEM-410X

מתגים מנוהלים במהירות Gigabit ניתנים לשירשור עם פונקציונליות Layer 2 +

מיועד לפרויקטים

DXS-3400-24SC

מתג מנוהל עם 20 פורטים במהירות +10G SFP, ארבע יציאות משולבות 10 ג'יגהביט/אופטי (+SFP)

מיועד לפרויקטים

DXS-3400-24TC

מתג מנוהל עם 20 פורטים במהירות +10G SFP, ארבע יציאות משולבות 10 ג'יגהביט/אופטי (+SFP)

מיועד לפרויקטים

DXS-FAN100

מיועד לפרויקטים

DXS-PWR300AC

300 W AC Power Supply with a Fan for the DXS-3400 and DXS-3600 Switches

מיועד לפרויקטים

DXS-PWR300DC

300 W DC Power Supply with a Fan for the DXS-3400 and DXS-3600 Switches

מתגים מנוהלים במהירות 10/100Mbps ו Gigabit ניתנים לשירשור עם פונקציונליות Layer3

מיועד לפרויקטים

DGS-3120-24PC/*RI

מתג מנוהל עם 20 פורטים במהירות ג'יגהביט, ארבע יציאות משולבות ג'יגהביט/אופטי (SFP) ושתי יציאות 10GBase-CX4 ותמיכה ב - PoE

מיועד לפרויקטים

DGS-3120-24SC/B1ARI

מיועד לפרויקטים

DGS-3120-24TC/B1ARI

מיועד לפרויקטים

DGS-3130-30PS

24 10/100/1000Base-T PoE ports, 2 10GBase-T ports and 4 10G SFP+ port L3 Stackable* Managed Switch

מיועד לפרויקטים

DGS-3130-30S

24 1000Base-X SFP ports, 2 10GBase-T ports and 4 10G SFP+ port L3 Stackable* Managed Switch

מיועד לפרויקטים

DGS-3130-30TS

24 10/100/1000Base-T ports, 2 10GBase-T ports and 4 10G SFP+ port L3 Stackable* Managed Switch

מיועד לפרויקטים

DGS-3130-54PS

48 10/100/1000Base-T PoE ports, 2 10GBase-T ports and 4 10G SFP+ port L3 Stackable* Managed Switch

מיועד לפרויקטים

DGS-3130-54S

48 1000Base-X SFP ports, 2 10GBase-T ports and 4 10G SFP+ port L3 Stackable* Managed Switch

מיועד לפרויקטים

DGS-3130-54TS

48 10/100/1000Base-T ports, 2 10GBase-T ports and 4 10G SFP+ port L3 Stackable* Managed Switch

מיועד לפרויקטים

DGS-3420-28PC

מתג מנוהל עם 20 יציאות PoE במהירות ג'יגהביט, ארבע יציאות משולבות ג'יגהביט/אופטי (SFP) וארבע יציאות 10G SFP

DGS-3420-28SC

מתג מנוהל עם 20 יציאות ג'יגהביט/אופטי (SFP), ארבע יציאות משולבות ג'יגהביט/אופטי (SFP) וארבע יציאות 10G SFP

מיועד לפרויקטים

DGS-3420-28TC

מתג מנוהל עם 20 יציאות במהירות ג'יגהביט, ארבע יציאות משולבות ג'יגהביט/אופטי (SFP) וארבע יציאות 10G SFP

מיועד לפרויקטים

DGS-3420-52P

מתג מנוהל עם 48 יציאות PoE במהירות ג'יגהביט, ארבע יציאות אופטי 10G SFP

מיועד לפרויקטים

DGS-3420-52T

מתג מנוהל עם 48 יציאות במהירות ג'יגהביט, ארבע יציאות אופטי 10G SFP

מיועד לפרויקטים

DGS-3610-50P

מיועד לפרויקטים

DEM-412CX

DGS-3612G

מתג מנוהל 12 פורטים (Layer3 Mini GBIC (SFP, בנוסף 4 פורטים Combo 1000Base-T/Mini GBIC SFP

מיועד לפרויקטים

DGS-3620-28SC

מתג מנוהל עם 20 יציאות ג'יגהביט/אופטי (SFP), ארבע יציאות משולבות ג'יגהביט/אופטי (SFP) וארבע יציאות (+SFP) אופטי 10G

מיועד לפרויקטים

DGS-3620-52P

מתג מנוהל עם 48 פורטים במהירות ג'יגהביט PoE וארבע יציאות (+SFP) אופטי 10G

מיועד לפרויקטים

DGS-3620-52T

מתג מנוהל עם 48 פורטים במהירות ג'יגהביט וארבע יציאות (+SFP) אופטי 10G

DGS-3627

מתג מנוהל 24 פורטים Layer3 במהירות 10/100/1000, בנוסף 4 פורטים Combo 1000Base-T/Mini GBIC SFP ו-3 סלוטים להרחבות

מיועד לפרויקטים

DGS-3630-28PC

20 10/100/1000BASE-T PoE ports + 4 Combo 10/100/1000BASE-T PoE/SFP ports + 4 10 GbE SFP+ ports L3 Stackable Managed Switch

מיועד לפרויקטים

DGS-3630-28SC

20 SFP ports + 4 Combo 10/100/1000BASE-T/SFP ports + 4 10 GbE SFP+ ports L3 Stackable Managed Switch with MPLS Image

מיועד לפרויקטים

DGS-3630-28TC

20 10/100/1000BASE-T ports + 4 Combo 10/100/1000BASE-T/SFP ports + 4 10 GbE SFP+ ports L3 Stackable Managed Switch with MPLS Image

מיועד לפרויקטים

DGS-3630-52PC

20 10/100/1000BASE-T PoE ports + 4 Combo 10/100/1000BASE-T PoE/SFP ports + 4 10 GbE SFP+ ports L3 Stackable Managed Switch

מיועד לפרויקטים

DGS-3630-52TC

44 10/100/1000BASE-T ports + 4 Combo 10/100/1000BASE-T/SFP ports + 4 10 GbE SFP+ ports L3 Stackable Managed Switch with MPLS Image

מתגים 10G מנוהלים מסדרת xStack ב- Layer 2/3

מיועד לפרויקטים

DXS-3600-16S

מתג מנוהל 8 פורטים SFP+, עם מודול הרחבה, עם ספק כח ושלושה מאווררים

מיועד לפרויקטים

DXS-3600-32S

מתג מנוהל 24 פורטים SFP+, עם מודול הרחבה, עם ספק כח ושלושה מאווררים

מיועד לפרויקטים

DXS-3600-EM-8T

מיועד לפרויקטים

DXS-3600-EM-4XT

מיועד לפרויקטים

DXS-3600-EM-8XS

מיועד לפרויקטים

DXS-3600-EM-4QXS

מיועד לפרויקטים

DXS-3600-EM-Stack

מיועד לפרויקטים

DXS-3600-FAN-FB

מיועד לפרויקטים

DXS-PWR300AC

300 W AC Power Supply with a Fan for the DXS-3400 and DXS-3600 Switches

מיועד לפרויקטים

DXS-PWR300DC

300 W DC Power Supply with a Fan for the DXS-3400 and DXS-3600 Switches

מתגים Unified Switching - קווי / אלחוטי

מיועד לפרויקטים

DWS-3160-24TC

בקר אלחוטי משולב לניהול עם 20 פורטים ג'יגהביט (PoE) ו 4 פורטים Combo ג'יגהביט/SFP, תומך עד 48 נקודות גישה

מתג מנוהל מודולרי L3 - DGS-6600

מיועד לפרויקטים

DGS-6604

מארז 4 סלוטים מודולריים עד 576Gbps

מיועד לפרויקטים

DGS-6608

מארז Layer3 עם 8 סלוטים מודולריים עד 1.152Tbps

מיועד לפרויקטים

DGS-6600-CM

מודול ניהול לסידרה DGS-6600

מיועד לפרויקטים

DGS-6600-CM-II

CPU Module for DGS-6600 Series

מיועד לפרויקטים

DGS-6600-24SC2XS

מודול עם 12 פורטים SFP ו 12 פורטים Combo ו 2 פורטים +10G SFP

מיועד לפרויקטים

DGS-6600-24SC2XS-C

מיועד לפרויקטים

DGS-6600-48S

מודול עם 48 פורטים ג'יגהביט SFP

מיועד לפרויקטים

DGS-6600-48T

מודול עם 48 פורטים ג'יגהביט

מיועד לפרויקטים

DGS-6600-48TS

מודול עם 24 פורטים ג'יגהביט + 24 פורטים Combo SFP

מיועד לפרויקטים

DGS-6600-8XG

מודול עם 8 פורטים 10GE XFP

מיועד לפרויקטים

DGS-6600-FAN

מיועד לפרויקטים

DGS-6600-FAN-II

מיועד לפרויקטים

DGS-6600-PWR

ספק כח רזרבי 850 ווט לסדרה DGS-6600

מיועד לפרויקטים

DGS-6600-PWRDC

ספק כח 300 וואט לסידרה DGS-6600

מתגים מנוהלים L3 מודולריים - סדרת 7200

מיועד לפרויקטים

DES-7206-Base

מארז 6 סלוטים מודולרי אנטרפרייז LAN / MAN ,כולל ספק כח 1200W ויחידת אוורור, עד 192Gbps

מיועד לפרויקטים

DES-7210-Base

מארז 10 סלוטים מודולרי אנטרפרייז LAN / MAN כולל ספק כח 1200W ויחידת אוורור, עד 384Gbps

מיועד לפרויקטים

7200-CM3

מיועד לפרויקטים

7200-CM4

מיועד לפרויקטים

DES-7200-CM1

מיועד לפרויקטים

DES-7200-CM2

מיועד לפרויקטים

7200-ASE3

מיועד לפרויקטים

DES-7200-24

מיועד לפרויקטים

DES-7200-24G

מיועד לפרויקטים

DES-7200-24G2XGE

מיועד לפרויקטים

DES-7200-24GE

מיועד לפרויקטים

DES-7200-2XG

מיועד לפרויקטים

DES-7200-48

מיועד לפרויקטים

DES-7200-48P

מיועד לפרויקטים

DES-7200-4XG

מיועד לפרויקטים

DES-7200-512RAM

מיועד לפרויקטים

DES-7200-1200AC

מיועד לפרויקטים

DES-7200-1200DC

מיועד לפרויקטים

DES-7200-2000AC

מיועד לפרויקטים

DES-7200-2000DC

מתאמי Mini-GBIC(SFP) / GBIC

DEM-210/10/B1

SFP 100Base-FX טראנסיבר לכבל singlemode (עד 15 ק"מ)

DEM-211

100Base-FX Multi-Mode SFP transceiver (up to 2 km)

DEM-302S-BXU/10

SFP 1000Base-BX לכבל singlemode (עד 2 ק"מ) WDM - Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm

DEM-310GT

1000Base-LX Single-Mode SFP transceiver (up to 10 km)

DEM-311GT

1000Base-SX Multi-Mode SFP transceiver (up to 550 m)

DEM-312GT

1000Base-SX+ Multi-Mode SFP transceiver (up to 2 km)

DEM-314GT

1000Base-LHX Single-Mode SFP transceiver (up to 50 km)

DEM-315GT

1000Base-ZX Single-Mode SFP transceiver (up to 80 km)

DEM-330R

1000Base-BX-U (Tx:1310 nm, Rx:1550 nm) Single-Mode WDM SFP transceiver (up to 10 km)

DEM-330T

1000Base-BX-D (Tx:1550 nm, Rx:1310 nm) Single-Mode WDM SFP transceiver (up to 10 km)

DEM-331R

1000Base-BX-U (Tx:1310 nm, Rx:1550 nm) Single-Mode WDM SFP transceiver

DEM-331T

1000Base-BX-D (Tx:1550 nm, Rx:1310 nm) Single-Mode WDM SFP transceiver (up to 20/40 km)

חדש

DEM-410T

Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-T (до 30/100 м)

מיועד לפרויקטים

DEM-431XT

10GBase-SR Multi-Mode SFP+ transceiver (up to 300 m)

מיועד לפרויקטים

DEM-432XT

10GBase-LR Single-Mode SFP+ transceiver (up to 10 km)

מיועד לפרויקטים

DEM-433XT

10GBase-ER Single-Mode SFP+ transceiver (up to 40 km)

מיועד לפרויקטים

DEM-434XT

10GBase-ZR Single-Mode SFP+ transceiver (up to 80 km)

מיועד לפרויקטים

DEM-435XT

10GBase-LRM Multi-Mode SFP+ transceiver (up to 200 m)

מיועד לפרויקטים

DEM-436XT-BXD

10GBase-ER (Tx:1330 nm, Rx:1270 nm) Single-Mode WDM SFP transceiver (up to 40 km)

מיועד לפרויקטים

DEM-436XT-BXU

10GBase-ER (Tx:1270 nm, Rx:1330 nm) Single-Mode WDM SFP transceiver (up to 40 km)

DGS-712

SFP Transceiver 1 Port 1000Base-T (up to 100m)

מיועד לפרויקטים

DIS-S301SX

1000Base-SX Multi-Mode SFP transceiver (up to 550 m)

מיועד לפרויקטים

DIS-S302SX

1000Base-SX+ Multi-Mode SFP transceiver (up to 2 km)

מיועד לפרויקטים

DIS-S310LX

1000Base-LX Single-Mode SFP transceiver (up to 10 km)

מיועד לפרויקטים

DIS-S310R

Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)

DIS-S310T

1000Base-BX-D (Tx:1550 nm, Rx:1310 nm) Single-Mode WDM SFP transceiver (up to 10 km)

DIS-S330LH

1000Base-LH Single-Mode SFP transceiver (up to 30 km)

מיועד לפרויקטים

DIS-S330R

Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 30 км)

DIS-S330T

1000Base-BX-D (Tx:1550 nm, Rx:1310 nm) Single-Mode WDM SFP transceiver (up to 30 km)

מיועד לפרויקטים

DIS-S350LHX

1000Base-LHX Single-Mode SFP transceiver (up to 50 km)

מיועד לפרויקטים

DIS-S380ZX

1000Base-ZX Single-Mode SFP transceiver (up to 80 km)

מתאמים - XFP

מיועד לפרויקטים

DEM-421XT

10GBase-SR Multi-Mode XFP transceiver (up to 300 m)

מיועד לפרויקטים

DEM-422XT

10GBase-LR Multi-Mode XFP transceiver (up to 10 km)

מיועד לפרויקטים

DEM-423XT

מיועד לפרויקטים

DEM-424XT

מיועד לפרויקטים

DEM-X10CX-1271

מיועד לפרויקטים

DEM-X10CX-1291

מיועד לפרויקטים

DEM-X10CX-1311

מיועד לפרויקטים

DEM-X10CX-1331

מיועד לפרויקטים

DEM-X40CX-1471

מיועד לפרויקטים

DEM-X40CX-1491

מיועד לפרויקטים

DEM-X40CX-1511

מיועד לפרויקטים

DEM-X40CX-1531

מיועד לפרויקטים

DEM-X40CX-1551

מיועד לפרויקטים

DEM-X40CX-1571

מיועד לפרויקטים

DEM-X40CX-1591

מיועד לפרויקטים

DEM-X40CX-1611

מיועד לפרויקטים

DEM-X70CX-1471

מיועד לפרויקטים

DEM-X70CX-1491

מיועד לפרויקטים

DEM-X70CX-1511

מיועד לפרויקטים

DEM-X70CX-1531

מיועד לפרויקטים

DEM-X70CX-1551

מיועד לפרויקטים

DEM-X70CX-1571

מיועד לפרויקטים

DEM-X70CX-1591

מיועד לפרויקטים

DEM-X70CX-1611

מתאמי QSFP+

מיועד לפרויקטים

DEM-QX01Q-SR4

מיועד לפרויקטים

DEM-QX10Q-LR4

כבלים

DEM-CB100

כבל לחיבור ישיר באורך 1 מטר

DEM-CB100S

כבל 10G SFP+ לחיבור ישיר באורך 1 מטר

DEM-CB300

כבל לחיבור ישיר באורך 3 מטר

DEM-CB300S

כבל 10G SFP+ לחיבור ישיר באורך 3 מטר

DEM-CB50

כבל 10G CX4 לחיבור ישיר באורך 50 ס"מ

DEM-CB50ICX

כבל פסיבי 10G CX4 לחיבור ישיר באורך 50 ס"מ

DEM-CB700S

כבל 10G SFP+ לחיבור ישיר באורך 7 מטר

ספקי כח יתירים

מיועד לפרויקטים

DPS-800

מיועד לפרויקטים

DPS-900

מיועד לפרויקטים

DPS-500A

ספק כח יתיר למתגים - 140 וואט

מיועד לפרויקטים

DPS-500DC

מיועד לפרויקטים

DPS-700

מיועד לפרויקטים

DPS-CB150-2PS

כבל חשמל באורך 1.5 מטר לחיבור ספק כח DPS-500A

מיועד לפרויקטים

DPS-CB400

מערכת ניהול רשת SNMP מרכזית למתגים מנוהלים

D-View 7

Network Management System

ציוד מחודש

DES-3526

מתג מנוהל 24 פורטים +Layer2 במהירות 10/100 + 2 פורטים ג'יגהביט + 2 פורטים Combo SFP

DES-3528

מתג מנוהל 24 פורטים +Layer2 במהירות 10/100 + 2 פורטים ג'יגהביט + 2 פורטים Combo SFP