אוקטביוס תקשורת בע"מ

כתובת:
גרניט 11, בית אודר, קומת כניסה, פתח תקווה.

טלפון:
03-6249998
03-6249997