תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DEM-220T/10/C
מראה מקדימה
מראה מימין

דף מידע

ראה גם