תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DIB-360/Ax
מראה מאחורה
מראה משמאל
מראה מימין
מראה מקדימה

דף מידע

ראה גם