תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DMC-805G/A11
מראה מאחורה
מראה מימין
מראה מקדימה

דף מידע

ראה גם